Giá trị cốt lõi

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

+ Con người là cội nguồn, sức mạnh của doanh nghiệp.

+ Tận tâm phụng sự khách hàng, tiêu chí kinh doanh “ Lấy chữ Tín làm đầu”.

+ Đa dạng các mặt hàng sản phẩm, sao cho thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng.

+ Liên tục đổi mới, sáng tạo, tạo nên sự khác biệt trong mỗi sản phẩm cũng như cách thức kinh doanh.

+ Đóng góp giá trị cho xã hội, thay đổi hoàn toàn quan niệm thưởng thức rượu Vang trong cộng đồng người Việt.