Phương thức giao hàng

PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG

1, Thời gian giao hàng

Thời gian giao hàng phụ thuộc vào 3 yếu tố: Phương thức vận chuyển, thời điểm xác nhận đơn hàng, thời gian sản xuất đơn hàng riêng cho bạn.

- Phương thức vận chuyển: 

+ Miễn phí vận chuyển với các đơn hàng có tổng giá trị trên 1.000.000đ tại nội thành Hà Nội và Sài Gòn  trong vòng 48h.

+ Các đơn hàng có giá trị dưới 1.000.000đ hoặc các đơn hàng giao tại các tỉnh khác sẽ áp dụng mức phí theo mức phí áp dụng của các đơn vị chuyển phát nhanh.