Thông tin liên hệ

Chi nhánh Sài Gòn: Công ty TNHH Lapero
- Địa chỉ: 60/3 Quốc lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.3511.0081
- Email: sg.lapero@gmail.com
Chi nhánh Hà Nội: L’Apero Hanoi
- Địa chỉ: 109 Trịnh Công Sơn, Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.3719.0618
- Email: contact@laperohanoi.com

Viết nhận xét